NAWÓZ KRYSTALICZNY CAŁKOWICIE ROZPUSZCZALNY W WODZIE. NAWÓZ MINERALNY PFC 1(C)(I)(a)(ii) NPK nawóz zawierający mikroskładniki pokarmowe, 6-55-17.
Cena promocyjna:169,00PLN 129,00PLN
Ilość [szt.]:
Producent:
Zawartość składników pokarmowych w % m/m:

Azot (N) całkowity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,0
Azot w postaci azotu amonowego . . . . . . . . . . . . . . 6,0
Pięciotlenek fosforu (P 2 O 5 ) całkowity . . . . . . . 55,0
Pięciotlenek fosforu (P 2 O 5 ) rozpuszczalny w wodzie 55,0
Pięciotlenek fosforu (P 2 O 5 ) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu . . . . . . . . . . . 55,0
Tlenek potasu (K 2 O) rozpuszczalny w wodzie . . . . . 17,0
Bor (B) w postaci kwasu borowego, rozpuszczalny w wodzie 0,02
Miedź (Cu) rozpuszczalna w wodzie 0,015
Mangan (Mn) rozpuszczalny w wodzie 0,15
Molibden (Mo) w postaci soli sodowej, rozpuszczalny w wodzie 0,002
Cynk (Zn) rozpuszczalny w wodzie 0,015


Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać dawki.


Granulometria:

PROSZEK. 95% produktu przechodzi przez sito o rozmiarze oczek 1 mm

Składniki:
fosforan potasu1 (CAS7778-77-0), fosforan amonu1 (CAS 7722-76-1),
kwas borowy1 (CAS 10043-35-3), EDTA-CuNa21 (CAS 14025-15-1),
EDTA-MnNa21 (CAS 15375-84-5), EDTA-ZnNa21 (CAS 14025-21-9)
1 Pierwotne surowce i mieszaniny

OKRESPRZECHOWYWANIA 2 lata.


ZASADY STOSOWANIA I DAWKI:
Zboża jare i ozime: każdy oprysk w dawce 3-5 kg/ha w 200-300l cieczy opryskowej: stosowanie jesienne – początek krzewienia; stosowanie wiosenne: I – faza
krzewienia, II – faza strzelania w źdźbło
Rzepak jary i ozimy: każdy oprysk w dawce 3-5 kg/ha w 200-300l cieczy opryskowej: stosowanie jesienne – druga połowa października; stosowanie wiosenne:
I – po ruszeniu wegetacji wiosennej, II – faza zielonego zwartego pąka
Kukurydza: 3 opryski, każdy w dawce 4-5 kg/ha w 200-300l cieczy opryskowej: I – faza 6-8 liści, II – 7-14 dni później , III – 7-14 dni później
Ziemniaki: 3 opryski, każdy w dawce 3-5 kg/ha w 200-300l cieczy opryskowej: I – faza zwierania międzyrzędzi, II – przed kwitnieniem, III – po kwitnieniu
Buraki: 3 opryski, każdy w dawce 4-5 kg/ha w 200-300l cieczy opryskowej: I – faza 6-8 liści, II – 7-14 dni później, III – przed zwarciem międzyrzędzi
Rośliny strączkowe i motylkowe drobnonasienne: 2 opryski, każdy w dawce 3-5 kg/ha w 400-600l cieczy opryskowej: I – po ruszeniu wegetacji wiosennej
lub w fazie 6-8 liści, II – 14 dni później
Warzywa gruntowe: 2-3 opryski, każdy w dawce 3-5 kg/ha w 400-600l cieczy opryskowej: I – po 3 tygodniach od posadzenia rozsady lub ukorzenieniu się roślin
z siewu, II – następne co 10-14 dni
Drzewa owocowe: 3-4 opryski, każdy w dawce 3-4 kg/ha w 500-1000l cieczy opryskowej: I – przed kwitnieniem, II – po kwitnieniu, III – w okresie dojrzewania
owoców co 10-14 dni
Krzewy owocowe: 2-3 opryski, każdy w dawce 3-4 kg/ha w 400-600l cieczy opryskowej: I – przed kwitnieniem, II – w fazie rozwoju owoców co 7-14 dni
Łąki i pastwiska: 2-3 opryski, każdy w dawce 3-4 kg/ha w 200-300l cieczy opryskowej: co 10 – 14 dni w fazie intensywnego wzrostu
Rośliny ozdobne: 2-3 opryski, co 10-14 dni w fazie intensywnego wzrostu. Opryskiwać lub podlewać roztworem o stężeniu 0,3% - 0,7% (30 g/10l – 70 g/10l wody)