NAWÓZ MINERALNY PFC 1(C)(I)(b)(i). Prosty, płynny, nieorganiczny nawóz makroskładnikowy. Nawóz N(Mg) zawierający mikroskładniki pokarmowe.
Cena:96,00PLN
Ilość [szt.]:
Producent:
Zawartość składników pokarmowych w % m/m:

Azot (N) całkowity 12,0
Azot w postaci azotu mocznikowego 12,0
Tlenek magnezu (MgO) rozpuszczalny w wodzie 2,0
Bor (B) w postaci kwasu borowego, rozpuszczalny w wodzie 0,1
Miedź (Cu) w postaci chlorku, rozpuszczalna w wodzie 1,2
Żelazo (Fe) w postaci schelatowanej przez EDTA, rozpuszczalne w wodzie 0,15
Mangan (Mn) w postaci chlorku, rozpuszczalny w wodzie 1,7
Molibden (Mo) w postaci soli sodowej, rozpuszczalny w wodzie 0,01
Cynk (Zn) w postaci chlorku, rozpuszczalny w wodzie 1,6


Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie.
Nie przekraczać dawki. Nawóz płynny w postaci roztworu.


Składniki: mocznik
1 (CAS 57-13-6), chlorek magnezu1 (CAS 7791-18-6),
manganu chlorek1 (CAS 7773-01-5), EDTANa4 1 (CAS64-02-8),
kwas cytrynowy1 (CAS 5949-29-1), DTPANa51 (CAS 140-01-2)
1 Pierwotne surowce i mieszaniny


Zasady stosowania i dawki na pszenicę, jęczmień, pszenżyto, owies oraz trawy nasienne i paszowe:
Stosowanie jesienne:
1. początek krzewienia 2-3 l/ha
Stosowanie wiosenne:
1. faza krzewienia 2-3 l/ha
2. faza strzelania w źdźbło 2-3 l/ha
3. początek kłoszenia 2-3 l/ha

Przygotowanie cieczy użytkowej.
Zalecaną dawkę nawozu rozpuścić w 5 litrach wody i po wymieszaniu
wlać do opryskiwacza napełnionego wodą w 2/3 objętości przy stale
włączonym mieszadle. Zbiornik uzupełnić wodą do żądanej objętości.
Zalecana ilość cieczy użytkowej 200-300 l/ha. Ciecz zużyć w ciągu kilku
godzin od przygotowania. Ciecz użytkowa winna mieć temp. min.10°C.
Przy sporządzaniu cieczy użytkowej używać gumowych rękawic
i okularów ochronnych.