Polityka prywatności

Polityka prywatności dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zapewnienie prawa do ochrony danych osobowych jest podstawowym obowiązkiem mlynpodlaski. W związku z tym dokładamy wszelkich starań i nie szczędzimy środków by przetwarzać Twoje dane w pełnej zgodności z rozporządzeniem (UE) 2016/679 („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”), a także innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Jedną z podstawowych zasad RODO jest przejrzystość. Dlatego przygotowaliśmy niniejszy dokument, za pomocą którego chcemy Cię poinformować, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy, przekazujemy i chronimy Twoje dane osobowe podczas kontaktu z nami oraz w związku z naszymi produktami oferowanymi poprzez naszą stronę internetową lub w ramach aplikacji zainstalowanych na urządzeniach przenośnych.

Zastrzegamy sobie prawo do okresowego aktualizowania i modyfikowania niniejszej Polityki prywatności w celu odzwierciedlenia wszelkich zmian w sposobie przetwarzania danych osobowych lub zmian w przepisach prawa. W przypadku zmiany poinformujemy Cię o tym i umieścimy na naszej stronie internetowej/udostępnimy w ramach aplikacji zmodyfikowaną wersję Polityki prywatności.


Kim jesteśmy i jak się z nami skontaktować

Administratorem danych osobowych jest ROL-BUD Toczyłowscy, Michalczuk Spółka Jawna z siedzibą w Lipsku, ulica Pusta 38, 16-315 Lipsk, będąca operatorem internetowej platformy handlowej: dostępnej pod adresem; www.mlynpodlaski.pl lub za pośrednictwem aplikacji zainstalowanych na urządzeniach przenośnych (dalej: mlynpodlaski).

Jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy?

Zbieramy dane osobowe bezpośrednio od Ciebie, dlatego Ty kontrolujesz i decydujesz, jakie informacje chcesz nam przekazać. Otrzymujemy od Ciebie następujące informacje:
• Kiedy tworzysz konto na platformie mlynpodlaski, przesyłasz nam swój adres e-mail, imię i nazwisko; numer telefonu
• Składając zamówienie, podajesz nam informacje takie jak: zamawiany produkt, adres dostawy, dane do faktury, forma płatności, numer telefonu do kontaktu.
•oferujemy również ożliwość zarejestrowania się na platformie mlynpodlaskiza pośrednictwem konta Facebook lub Google. Po wybraniu jednej z tych możliwości zostaniesz przekierowany na stronę Facebook Admin / Google LLC, gdzie zostaniesz poinformowany o przekazaniu Twoich danych do mlynpodlaski. Z polityką prywatności firm Facebook i Google możesz się zapoznać, korzystając z odnośników:
https://www.facebook.com/about/privacy
https://policies.google.com/privacy

Możemy również zbierać, a następnie przetwarzać informacje na temat Twojego zachowania podczas przeglądania naszej strony internetowej/korzystania z aplikacji zainstalowanych na urządzeniach przenośnych w celu personalizacji korzystania z Internetu i składania ofert dostosowanych do Twojego profilu. Zachęcamy do zapoznania się z dalszymi szczegółami w tym zakresie, przedstawionymi poniżej w części dotyczącej celów przetwarzania.
Na naszej stronie internetowej/ w ramach aplikacji mobilnej możemy przechowywać i zbierać informacje za pomocą plików cookie i podobnych technologii zgodnie z Polityką plików cookie.
Nie gromadzimy ani nie przetwarzamy danych wrażliwych, zwanych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych szczególnymi kategoriami danych osobowych. Nie chcemy również zbierać ani przetwarzać danych osób nieletnich w wieku poniżej 16 lat.Jakie są cele i podstawy przetwarzania?

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w następujących celach:

1. Jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:
• Tworzenia i zarządzania kontem w ramach platformy handlowej mlynpodlaski;
• Przetwarzania zamówień, w tym obsługi, weryfikacji, wysyłki towarów i wystawiania faktur;
• Obsługi anulacji zamówień i rozwiązywania kwestii związanych z zamówieniami, z zakupionymi towarami lub usługami;
• Zwrotu towarów zgodnie z przepisami prawa;
• Zwrotu wartości towarów zgodnie z przepisami prawa;
• Świadczenia usług wsparcia, w tym udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące zamówień lub towarów i usług mlynpodlaski oraz towarów i usług oferowanych przez Sprzedawców mlynpodlaski.
Przetwarzanie Twoich danych osobowych do tych celów jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy między mlynpodlaski a Tobą. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

2. Do ulepszania naszych usług
Zawsze chcemy oferować Tobie najlepsze doświadczenia z zakupami online. W tym celu możemy gromadzić i wykorzystywać informacje o Twoim zachowaniu zakupowym. Możemy zaprosić Cię do wypełnienia ankiet dotyczących Twojego zadowolenia z realizacji zamówienia. Możemy prowadzić, bezpośrednio lub przy pomocy partnerów, badania i analizy pod kątem funkcjonalności naszej platformy handlowej, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb kupujących oraz ich zwyczajów zakupowych.
Opieramy powyższe działania na naszym prawnie uzasadnionym interesie w prowadzeniu działalności gospodarczej, zawsze dbając o to, aby nie naruszały one podstawowych praw i wolności.

3. Do celów marketingowych
Chcemy informować Cię o najlepszych ofertach dla produktów, które Cię interesują. Oznacza to, że możemy przesyłać Ci ogólne i tematyczne biuletyny za pośrednictwem elektronicznych kanałów komunikacji (e-mail/SMS/mobile push/webpush/ itp.), informacje o podobnych lub uzupełniających produktach do tych, które zakupiłeś lub których zakupem byłeś zainteresowany, i inne podobne komunikaty handlowe, a także wyświetlać spersonalizowane rekomendacje na stronie internetowej/udostępniać w ramach aplikacji zainstalowanych na urządzeniach przenośnych. Aby móc dostarczyć interesujących dla Ciebie informacji możemy wykorzystać dane o Twoim zachowaniu zakupowym (np. produkty oglądane/dodane do listy życzeń/zakupione) w celu utworzenia profilu. Zawsze zapewniamy, że takie przetwarzanie odbywa się z poszanowaniem Twoich praw i wolności, a decyzje podjęte na tej podstawie nie mają żadnego skutku prawnego i nie wpływają na Ciebie w żaden inny podobny sposób w znaczącym stopniu.

Uzależniamy naszą komunikację marketingową od Twoje uprzedniej zgody. Możesz zmienić zdanie i wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie poprzez:
• Zmianę ustawień konta klienta w sekcji „Moje subskrypcje”;
• Kliknięcie linku rezygnacji z subskrypcji wyświetlanego w wiadomościach otrzymywanych od nas; lub przez
• Kontakt z mlynpodlaski przy użyciu danych kontaktowych opisanych powyżej.

W niektórych sytuacjach możemy opierać nasze działania marketingowe na naszym uzasadnionym interesie, polegającym na promowaniu i rozwijaniu naszej działalności handlowej. W każdej sytuacji, w której wykorzystujemy informacje o Tobie dla naszego uzasadnionego interesu, dbamy i podejmujemy niezbędne środki, aby zapewnić, że Twoje podstawowe prawa i wolności nie zostaną naruszone. Możesz w dowolnej chwili, w sposób opisany powyżej, zażądać od nas zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych, a my odpowiemy na Twoje żądanie tak szybko, jak będzie to możliwe.

4. Do obrony naszych uzasadnionych interesów
Mogą zaistnieć sytuacje, w których będziemy wykorzystywać lub przesyłać informacje w celu ochrony naszych praw i działalności handlowej. Mogą to być:
• Środki mające na celu ochronę strony internetowej/aplikacji na urządzenia przenośne i użytkowników platformy mlynpodlaski przed cyberatakamii:
• Środki mające na celu zapobieganie próbom oszustw i ich wykrywanie, w tym przekazywanie informacji właściwym organom publicznym;
• Środki podejmowane w ramach zarządzania różnymi innymi rodzajami ryzyka.

Powodem takiego przetwarzania jest nasz uzasadniony interes, polegający na obronie naszej działalności handlowej, przy czym zapewniamy, że wszystkie podejmowane przez nas środki gwarantują równowagę między naszymi interesami a Twoimi podstawowymi prawami i wolnościami.
Ponadto w niektórych przypadkach nasze przetwarzanie opiera się na przepisach prawnych takich jak obowiązek zabezpieczenia towarów i wartości przewidzianych w mających zastosowanie do tej kwestii przepisach prawa.


Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Z zasady przechowujemy Twoje dane osobowe dopóki masz konto w mlynpodlaski. W dowolnym momencie możesz zażądać od nas usunięcia informacji lub zamknięcia konta, a my odpowiemy na takie żądanie, z zastrzeżeniem zachowania pewnych informacji, również po zamknięciu konta, w przypadkach, w których będzie to konieczne w świetle obowiązujących przepisów prawa lub uzasadnionych interesów np.: w związku z dochodzeniem roszczeń, w związku z wykonywaniem umowy lub wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności obowiązków podatkowych i rachunkowych.


Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Możemy przekazać lub udostępnić niektóre z Twoich danych osobowych następującym kategoriom odbiorców:
• sprzedawcom mlynpodlaski;
• dostawcom usług kurierskich;
• dostawcom usług informatycznych;
• dostawcom usług marketingowych/telemarketingowych;
• dostawcom usług badania rynku;
• dostawcom usług płatniczych/bankowych;
• towarzystwom ubezpieczeniowym;
• partnerom, z którymi możemy opracować wspólnego programy marketingowe dla naszych towarów i usług.
Jeżeli jesteśmy do tego zobowiązani przez prawo lub jest to niezbędne do ochrony naszych uzasadnionych interesów, możemy ujawnić dane osobowe organom władzy publicznym.
Zapewniamy, że dostęp osób trzecich – prywatnych osób prawnych – do Twoich danych odbywa się zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych i poufności informacji, na podstawie zawartych z nimi umów.
Do których krajów przekazujemy Twoje dane osobowe?

Obecnie przechowujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe w Polsce.

Jak chronimy bezpieczeństwo Twoich danych osobowych?
Zobowiązujemy się do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych poprzez wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zgodnie z normami branżowymi.
Przechowujemy Twoje dane osobowe na bezpiecznych serwerach przy użyciu najnowocześniejszych algorytmów szyfrowania i zapewnieniu redundancji pamięci.
Korzystamy z usług podmiotu przetwarzającego płatności PayU/ imoje w zakresie dokonywania płatności. Wszelkie informacje o płatnościach są szyfrowane przy użyciu technologii SSL.
Pomimo podejmowanych kroków w celu ochrony Twoich danych osobowych, pragniemy zauważyć, że przekazywanie informacji przez Internet ogólnie lub za pośrednictwem innych sieci publicznych nie jest całkowicie bezpieczne i wiąże się z ryzykiem, że dane mogą być widoczne i wykorzystane przez nieuprawnione osoby trzecie. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za luki w zabezpieczeniach systemów, na które nie mamy wpływu.


Jakie są Twoje Prawa?
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych przyznaje szereg praw w odniesieniu do Twoich danych osobowych. Możesz żądać dostępu do swoich danych, poprawienia błędów w naszych plikach lub wyrazić sprzeciw wobec przetwarzaniu Twoich danych osobowych. Możesz również skorzystać z prawa do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru lub do sądu. Możesz również skorzystać z prawa do żądania usunięcia Twoich danych osobowych, prawa do ograniczenia przetwarzania Twoich danych oraz do ich przenoszenia.
Więcej informacji na temat każdego z tych praw znajdziesz poniżej.
W celu skorzystania z przysługujących Ci praw, możesz skontaktować się z nami. Jeśli chcesz skorzystać ze swoich uprawnień, zwróć uwagę na poniższe:
Tożsamość. Poważnie traktujemy poufność wszystkich zapisów zawierających dane osobowe. Zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji Twojej tożsamości, prosząc o dodatkowe informacje, mające na celu jej potwierdzenie.
Opłaty. Nie będziemy pobierać opłaty za korzystanie z jakichkolwiek praw w odniesieniu do danych osobowych, chyba że Twój wniosek o dostęp do informacji będzie bezpodstawny, wielokrotnie powtarzany lub nadmierny. W takim przypadku możemy Cię obciążyć stosowną opłatą uwzględniającą administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań. Będziemy Cię informować o opłatach przed rozpatrzeniem Twojej prośby.
Czas odpowiedzi. Odpowiemy na wnioski w terminie miesiąca, chyba że kwestia jest bardzo skomplikowana lub jeśli rozpatrujemy kilka Twoich wniosków, wtedy odpowiemy na nie w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące. Powiadomimy Cię, jeśli będziemy potrzebować więcej niż miesiąc. Możemy poprosić Cię o przekazanie dodatkowych informacji odnośnie Twojego wniosku. To pomoże nam pracować szybciej i skrócić czas odpowiedzi na Twój wniosek.
Prawa osób trzecich. Nie jesteśmy zobowiązani do rozpatrywana wniosku, jeżeli ma on negatywny wpływ na prawa i wolności osób trzecich, których dane dotyczą.


Twoje prawa:

1. Dostęp
Możesz wystąpić do nas:
• o potwierdzenie, że przetwarzamy Twoje dane osobowe,
• o udostępnienie kopii tych danych,
• o przekazanie Tobie innych informacji dotyczących Twoich danych osobowych, takich jak dane osobowe, które posiadamy, jak je wykorzystujemy, komu je udostępniamy, czy przekazujemy je za granicę i jak je chronimy, jak długo przechowujemy, jakie przysługują Ci prawa do złożenia skargi, gdzie uzyskaliśmy Twoje dane, w zakresie, w jakim informacje te nie zostały jeszcze przekazane Tobie w drodze niniejszego zawiadomienia.

2. Sprostowanie
Możesz poprosić nas o sprostowanie danych osobowych gdy Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne.
Możemy chcieć zweryfikować dokładność danych przed ich poprawą.

3. Usuwanie danych
Możesz poprosić nas o usunięcie swoich danych osobowych w następujących przypadkach:
• nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; lub
• wycofałeś/-aś swoją zgodę (jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody); lub
• korzystasz z prawa sprzeciwu; lub
• dane zostały przetworzone niezgodnie z prawem; lub
• występuje w tym zakresie zobowiązanie prawne.
Nie jesteśmy zobowiązani do spełnienia prośby o usunięcie danych osobowych, jeśli ich przetwarzanie jest konieczne:
• w celu wykonania zobowiązania prawnego; lub
• w celu wniesienia, wykonania lub obrony roszczenia prawnego.
Należy pamiętać, że przed skorzystaniem z tego prawa należy pobrać z konta mlynpodlaski i zachować wszystkie dokumenty związane z zamówieniami złożonymi w mlynpodlaski, niezależnie od tego, czy faktura została wystawiona na Ciebie czy na inną osobę lub podmiot. Jeśli nie zrobisz tego przed skorzystaniem z prawa do usunięcia, utracisz dostęp do dokumentów i mlynpodlaski nie będzie w stanie ich ponownie przekazać, ponieważ proces usuwania danych i usuwanie konta mlynpodlaski wraz ze wszystkimi danymi i dokumentami z nim związanymi jest procesem nieodwracalnym.

4. Ograniczenie przetwarzania danych
Możesz poprosić nas o ograniczenie przetwarzania danych osobowych, ale tylko jeśli:
• ich poprawność jest kwestionowana (zob. punkt dotyczący “Sprostowania”), abyśmy mogli ją zweryfikować; lub
• przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, ale nie życzysz sobie, aby dane te zostały usunięte; lub
• nie są już one potrzebne do celów, dla których były zbierane, ale nadal są nam potrzebne do ustalenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych; lub
• skorzystałeś z prawa do sprzeciwu i oczekujesz na sprawdzenie istotnych przyczyn.
Możemy nadal korzystać z Twoich danych osobowych w wyniku wniosku o ograniczenie, jeżeli:
• mamy Twoją zgodę; lub
• w celu ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń przed sądem; lub
• w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej.

5. Przenoszenia danych osobowych
Możesz poprosić nas o dostarczenie Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub możesz poprosić o „przeniesienie” ich bezpośrednio do innego administratora danych, ale tylko wtedy, gdy
• przetwarzanie danych odbywa się za Twoją zgodą lub na podstawie zawartej z Toba umowy; oraz
• przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

6. Sprzeciw
Możesz w dowolnym momencie, ze względów związanych z Twoją sytuacją, wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, którego podstawą prawną są „nasze uzasadnione interesy”, jeżeli uznasz, że Twoje podstawowe prawa i wolności przewyższają nasze uzasadnione interesy.
Możesz również w dowolnej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego (w tym tworzeniu profili) bez podania przyczyny, w którym to przypadku jak najszybciej zaprzestaniemy przetwarzania tych danych.

7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Możesz ubiegać się o to, aby nie być podmiotem decyzji opartych wyłącznie na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania danych, ale tylko wtedy, gdy podjęta decyzja:
• wywołuje skutki prawne wobec Ciebie; lub
• ma na Ciebie istotny wpływ.
Prawo to nie ma zastosowania, jeśli decyzja:
• jest nam niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy z Tobą; lub
• jest dopuszczona przez prawo i istnieją odpowiednie gwarancje Twoich praw i wolności; lub
• jest oparta na Twojej wyraźnej zgodzie.

Bez uszczerbku dla przysługującego Tobie prawa do kontaktowania się z organem nadzorczym w dowolnym momencie, prosimy o kontakt z nami z wyprzedzeniem, a my obiecujemy, że dołożymy wszelkich starań, aby rozwiązać wszelkie kwestie polubownie.Przypominamy, że w dowolnej chwili możesz skontaktować się z nami pod adresem rejestracji działalności listownie lub meilowo biuro@mlynpodlaski.pl